Monick

Monick

(Profile views: 8,095)

FREZOWANIE CNC
Adres IP w protokole IP wielkość nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), ewentualnie całej sieci komputerowej, służebna identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej i prócz nią (tzw. adres publiczny).
Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – prawdopodobnie się dowolnie często modernizować (np pod ręką każdym wejściu do sieci Internet) kiedy dodatkowo kilka urządzeń być może dzielić niejaki globalny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe w celu systemu/sieci odpornej na przypadki IP spoofingu (por. man in the middle, przeszkoda sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych.
W najpopularniejszej wersji czwartej jest zapisywany zwykle w podziale na oktety zapisywane w systemie dziesiętnym i oddzielane kropkami, rzadziej szesnastkowym ewentualnie dwójkowym (oddzielane dwukropkami względnie spacjami).

Photos

Videos

    No videos have been viewed for this particular filter.

Monick Salonsee's Activity

Monick Salonsee's Wire See All »

No one has posted to Monick Salonsee's wire yet.

You must login first before you can post.